Sportski centar "Sajmište" dogradnja kuglane

Rekonstrukcija i nadogradnja kuglane na Sportskom centru "Sajmište" u Novom Sadu. Dograđen je deo prizemlja (administrativni deo-kancelarije) i cela površina sprata (sportski deo-strelište)