Sanacija starog toplovoda u Subotici

Pripremni radovi na sanaciji toplovoda - razbijanje asfalta