Autobuska stajališta za grad Subotica

Za grad Subotica smo proizveli i montirali nova autobuska stajališta, koja su zamenila stara i dotrajala. Ukupno je postavljeno 30 novih.