Zavarivanje prohroma TIG postupak

Izrada prohromske razdelne ploče za degazator za fabriku vode