Proizvodnja i montaža Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica

Proizvodnja i montaža Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica