Izrada otvorenih bazena za isplaku

Izrada otvorenih bazena za isplaku / Investitor NIS gazprom NEFT