Izgradnja i rekonstrukcija magistralnog vrelovoda TO JUG / NSToplana

Izgradnja magistralnog vrelovoda (glavni izlaz iz TO JUG)