Instalacija Geosondi za objekat Elixir group u Novom Sadu

Za Energetski efikasan objekat Elixir group, Petro-mont je izveo; Instalaciju od Geosondi do ulaza u objekat i montažu distributivnog šahta u kompletu sa termometrom i manometrom, meračima protoka i balansnim ventilima.