Čelična konstrukcija - Nadstrešnica pijačnog platoa u Zrenjaninu

Za potrebe Javnog preduzeća Tržnica iz Zrenjanina, Petro-mont je proizveo i montirao čeličnu konstrukciju - nadstrešnicu pijačnog platoa za novu pijacu