Novosti

Čelična hala - Veternik
Rekonstrukcija toplovoda - Klinički centar Vojvodine
Za Turističku organizaciju Loznice proizveli smo, isporučili i pustili u rad PetroSOLAR Pametni reklamni Totem sa: Interaktivnim monitorom 19,5", 4 x USB punjaca, WiFi internetom i LED rasvetom
SUPER Lege - Čelična hala za NIS gazprom NEFT
AUREA Nagrada za investiciju godine - dodela priznanja - PetroSOLAR inteligentan mobilijar na solarnu energiju
Izrada otvorenih bazena za isplaku / Investitor NIS gazprom NEFT
Izrada prohromske razdelne ploče za degazator za fabriku vode
Proizvodnja i montaža 60 novih Autobuskih stajalista za grad Beograd
Proizvodnja i montaža novih Autobuskih stajalista za grad Subotica
Izgradnja vrelovodnog priključka i trase u duzini od 70m' u Beogradu
Podizanje opreme za grejanje na 11 sprat stambeno poslovog objekta na Bulevaru Oslobađenja u Novom sadu. Auto dizalica Kato nk 400, visina dizanja 44 metara, ugao strele 75°.
Izgradnja i Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda i priključaka objekata na sisteme daljinskog grejanja u Novom Sadu u ulici Omladinskog Pokreta u dužini od 2000 metara
Proizvodnja i montaža Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica
Podizanje rashladne opreme na 11 sprat stambeno poslovog objekta na Bulevaru Oslobađenja u Novom sadu. Auto dizalica Kato nk 400, visina dizanja 44 metara, ugao strele 75°.
Za potrebe Javnog preduzeća Tržnica iz Zrenjanina, Petro-mont je proizveo i montirao čeličnu konstrukciju - nadstrešnicu pijačnog platoa za novu pijacu
Za Energetski efikasan objekat Elixir group, Petro-mont je izveo; Instalaciju od Geosondi do ulaza u objekat i montažu distributivnog šahta u kompletu sa termometrom i manometrom, meračima protoka i balansnim ventilima.
Petro-mont je proizveo i montirao čeličnu halu za potrebe skladišta NIS AD u Elemiru
Izgradnja magistralnog vrelovoda (glavni izlaz iz TO JUG)
Izrada priključaka i povezivanje stambenih objekata na magistralni sistem grejanja NS Toplane
Rekonstrukcija magistralnog toplovoda sa priključcima na Novom Naselju u Novom Sadu

Pages