Postavljanje montažne hale u Itebeju

Montažna čelična hala slovačkog proizvođača HUPRO, dimenzija 21,5 x 40 m' i visine 7,5m. Hala je čelična sa Alu Cink zaštitom.