Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale na objektu SS1 Velebit za investitora NIS NAFTAGAS

Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale
Izrada čelične konstrukcije kompresorske hale