Instalacija od Geosondi za objekat Elixir group u Novom Sadu

Za Energetski efikasan objekat Elixir group, Petro-mont je izveo; Instalaciju od Geosondi do ulaza u objekat i montažu distributivnog šahta u kompletu sa termometrom i manometrom, meračima protoka i balansnim ventilima. 

Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont
Instalacija geosondi Energetska efikasnost grejanje klimatizacija Petro-mont