Finalni radovi na proizvodnji i montaži Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica

Finalni radovi na proizvodnji i montaži Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica