Fabrika vode u Kovačici

Pripremni radovi za proizvodnju i montažu Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica