Galerija

Fabrika vode u Kovačici

Pripremni radovi za proizvodnju i montažu Čeličnog rezervoara za potrebe fabrike vode za Opštinu Kovačica

Novosadska toplana – Petrovaradin – Proizvodnja i montaža čelične konstrukcije i termo-tehničkog sistema

Specijalizovana rešenja:

- Primenjeno je inteligentno rešenje za postizanje energetskih ciljeva uz primenu obnovljivih izvora energije kroz sistem Solarnih panela

- Instalacija grejanja (toplotne pumpe, gasni kotao + solarni paneli)

- Klimatizacija celokupnog objekta sa fen kojlovima i čilerima

- Instalacija ventilacionog sistema sa specijalizovanim ventilatorima otpornim na eksplozije i zapaljive gasove

- Celokupna čelična konstrukcija je zaštićena protiv-požarnom bojom

Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)
Novosadska toplana Petro-Mont Celicne hale grejanje vodovod kanalizacija ventilacija paneli JCB gradjevinarstvo masinstvo (1)

Pages