O nama

petromont

Vaš pouzdan partner
Sama srž rada i postojanja Petro-Mont-a su zadovoljni klijenti.

Petro-Mont je tim stručnih i iskusnih profesionalaca GRAĐEVINSKE, MAŠINSKE i ELEKTRO struke, spremnih da Vam pruži potpunu podršku u ostvarenju vaših ciljeva. Posedujemo sopstvene kapacitete, višedecenijsko iskustvo kao i svu neophodnu operativu potrebnu za realizaciju čak i najzahtevnijih izazova struke.

U težnji ka uspehu u cilju ostvarenju ovog zajedničkog poduhvata, klijenta i nas, svi zaposleni su vođeni Vizijom i Misijom kompanije u skladu sa njenim ključnim vrednostima;

VIZIJA – MISIJA i ključne VREDNOSTI

VIZIJA;
Petro-Mont je referentna kompanija koja pruža potpune usluge u oblasti svog delovanja, prepoznatljiva po svojim ključnim vrednostima.

MISIJA;
Petro-Mont je potpuno posvećen realizaciji zahteva klijenta, kreirajući dugoročno pouzdana partnerstva i stabilan razvoj kompanije.

  Ključne VREDNOSTI;
 1. Pouzdanost
 2. Profesionalnost
 3. Posvećenost
 4. Inovativnost
 5. Odgovornost
 6. Pozitivnost i Saradnja

Svi zaposleni u Petro-Mont-u su posvećeni kontinualnom razvoju i sticanju savremenog znanja u cilju unapređivanja stručnosti i sposobnosti da se ono primeni u konkretnim procesima rada.

POLITIKA KVALITETA

INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Politika integrisanog sistema menadžmenta „Petro-Mont“-a, zasnovana je na kreiranju i održavanju visoke reputacije u poslovanju, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga svim klijentima sa ciljem potpunog zadovoljena njihovih zahteva, potreba i očekivanja. IMS „Petro-Mont“-a, je kreiran u skladu sa najvišim zahtevima struke, zakonskim regulativima i u potpunosti usaglašen sa zahtevima standarda;

SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001 i SRPS ISO 3834-2

Misija „Petro-Mont“-a je da u svakom trenutku nastoji ne samo da zadovolji već i da nadmaši potrebe i očekivanja svojih klijenata; kontinualnim investiranjem u razvoj zaposlenih, tehničko – tehnološku opremu i procese rada i proizvodnje; obezbeđivanjem bezbednih i zdravih uslova za rad; kao i konstantnim vođenjem brige za sredinu u kojoj deluje, kreirajući dugoročno pouzdana partnerstva i stabilan razvoj kompanije.

  Postulati integrisanog sistema menadžmenta „Petro-Mont“-a, su:
 1. Potpuno zadovoljenje zahteva klijenta
 2. Konstantno ulaganje u obuku zaposlenih
 3. Kontinualan razvoj procesa rada, proizvoda i usluga
 4. Praćenje i implementacija svetskih trendova u funkciji razvoja kompanije
 5. Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi
 6. Konstantna primena procesa, prakse, tehnika, materijala, proizvoda, usluga ili energije kojima se izbegava, umanjuje ili kontroliše stvaranje, emisija ili ispuštanje zagađujućih materijala ili otpada, radi smanjena uticaja na životnu sredinu
 7. Uspostavljanje i održavanje sistema konstantne primene svih procedura vezanih za Bezbednost i Zdravlje na radu obuhvaćenih standardom OHSAS 18001, koje se ogleda kroz ključne elemente; brigu i unapređenje Bezbednosti i zaštite na radu radi preventivnog delovanja, izbegavanja i umanjenja akcidenata, odnosno efikasnog reagovanja prilikom nastanka istih.
 8. Uspostavljanje efikasne komunikacije na svim nivoima u kompaniji i prema trećim licima
 9. Podizanje svesti zaposlenih o značaju IMS-a i njegovo kontinualno unapređenje

Integrisan sistem menadžmenta kompanije „Petro-Mont“ –a predstavlja fundament za razvoj preduzeća, koje će rukovodstvo periodično preispitivati u svrhu osiguranja unapređenja razvoja.

Politika i ciljevi integrisanog sistema menadžmenta u kompaniji se realizuju jačanjem svesti svih zaposlenih, promovisanjem pozitivnog odnosa i odgovornog stava, prema procesu rada za koji su odgovorni, a time i prema celoj kompaniji i njenim klijentima. Rukovodstvo kompanije se obavezuje da će obezbediti sve resurse potrebne za ostvarivanje IMS-a.

Kompletno osoblje „Petro-Mont“–a, na čelu sa menadžmentom, u potpunosti je predano profesionalnom realizovanju zahteva klijenta, u funkciji ispunjenja njegovih zahteva, obezbeđujući time dugoročno stabilan razvoj kompanije.